ЗА НАС

Българската федерация за пътнически транспорт е сдружение с нестопанска цел, което третира проблемите и перспективите за развитие на пътническия транспорт в България. От създаването си през 2008 г. до днес Федерацията следва идеята, че трябва да служи на истинските професионалисти в бранша.

От последни законодателни новости в националната политика до международни прогнози, организирането на конференции и семинари, Българската федерация за пътнически транспорт предоставя информация съществено важна за професионалистите в транспортния бранш.

Федерацията активно си сътрудничи с престижни международни организации и с тяхна подкрепа организира посещения на  специализирани изложения  в чужбина, организира семинари, конференции и дискусии.

Федерацията си сътрудничи и с  Търговския отдел на Посолството на САЩ в София, като организира бизнес  посещения на специализирани търговски изложения в САЩ.

Българската федерация за пътнически транспорт организира в продължение на девет години уникалните национални ежегодни конкурси „Най-добра автобусна компания на годината“ и „Най-добър автобусен шофьор на годината“. Наградите,  по традицията вече, се връчват от високопоставени представители на чуждестранни посолства в България, както и престижни български интитуции.

Българската федерация за пътнически транспорт набляга и на образователни програми за младите хора в транспортния сектор и обучението на персонал за транспортна та инфраструктура. Това е насочено към възпитанието на младото поколение, като предоставя казуси, най-добри практики и иновации в индустрията. Нашата цел в тази насока е да вдъхновим младите хора да станат двигатели на промяната в индустрията, да им помогнем  да осъзнаят пълния  си потенциал .

Loading