магдалена милтенова

За цената на тол таксите и системата бонус-малус – Магдалена Милтенова

Магдалена Милтенова, председател на УС на Конфедерация на автобусните превозвачи

 За цената на тол таксите и системата „бонус-малус“

Това, което е дадено от Министерство на регионалното развитие за поскъпване на цената на превозите  е 7%. Това не е така, защото ако разделите 100 лв. на хората от един автобус, цената ще бъде една, и нейното увеличение ще е едно. Но ако тази сума от 100 лева я разделим на 20 пътника, нейното процентно изражение ще бъде друго. За всяка отделна линия ще има различно увеличение на цената. Ние не можем да кажем общо колко. Защото за да се изчисли тази цена трябва да се знае пътникопотока, разходите на километър пробег, необходимостта от персонал, който транспортната фирма трябва да поддържа, всички останали изисквания, на които ние трябва да отговорим са в ценообразуването.

Най-голямото увеличение ще бъде при най-непечелившите линии.Там, където има най-малко пътникопоток ще има най-голямо увеличение.

Вижте, искам малко да върнем темата назад. Знаете, имаше една пресконференция, на която МРРБ и АПИ съобщиха, че автобусите ще бъдат освободени от тол такси. Дори имаше среща и разговор при Премиера, но както често се случва при нас на ниво администрация това, което е обещано и казано, след това се размива в пространството и сега излизат едни суми за тол таксите по редовните автобусни линии, които ние няма как да приемем.

Потърпевши в тази ситуация винаги са хората. Много грубо звучи, когато се казва, че превозвачите нищо няма да плащат, ще плащат пътниците. В крайна сметка този пътник не е една бездънна яма, от където да се черпят ресурси. Тези хора, които ние обслужваме, са на ръба на оцеляването, защото вие знаете, че хората които разполагат с ресурс, ползват собствените си автомобили. Сегментът, който ние обслужваме е най-бедния сегмент на населението. Това са хора възрастни, деца, ученици, хора със специални потребности, хора, които нямат автомобил и не могат да си го позволят. Тези хора ще бъдат наистина потвърпевши от цялата ситуация, но много е важно да ви кажа, че ние така или иначе спираме. С всеки изминал ден на някое от населените места, колеги се отказват от този вид транспорт. Ние реално ще фалираме. Дали ще се случи януари месец, когато ще обявим протест с исканията си и надежда, че нещо ще се промени или ще фалираме юни,юли или август или септември вече няма никакво значение.

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нели Тодорова  BTV –  Кажете кое ви е най-трудното около Тол системата? Колко ви струва в момента и сметките какво показват?

Магдалена Милтенова – Това, което го показва статистиката, ние всъщност сме направили, че от 0,5 до 1 стотинка, много рядко може да се стигне до 1,5 стотинка на километър пробег е винетната такса, която заплащаме. Калкулирайки километрите, разделени на сумата, която се плаща за една винетна такса годишно. Това е равносметката, около една  стотинка максимум. Това, което е предложено в момента от АПИ и Министерство на благоустройството в сравнение с първоначалния вариант, който беше много тежък, много репресивен са що-годе нормални цени, но не достатъчно подходящи за бранша. Когато говорим за това ,което е предложено е от 2 до 9 стотинки максимална тарифа на километър пробег. Когато говорим за обществен превоз на пътници, трябва да отбележим, че тези превози се възлагат чрез договори с общините, когато се касае за редовни автобусни линии. Когато колегите са участвали в тези обществени поръчки, те са заложили една цена, която не може да бъде променяна. Това е основният проблем. Защото всяко едно увеличение в тази посока, за цени на билети, за това, че ще се увеличат цените и накрая фирмите ще фалират или ще трябва да преустановят тази дейност, защото ако вие не изпълнявате договора с дадена община, вие разваляте договора и водите до прекратяването му. От една страна вие трябва да увеличите цената  на билета, от друга страна трябва да плащате едни такси, които няма от къде да дойдат, освен от пътника. И ние сега сме в една много сложна дилема. Така, че това, което беше презентирано от АПИ и Министерство на благоустройството на една пресконференция преди няколко месеца, ако си спомняте, те тогава приеха идеята и казаха Да, тези автобусни превози ще бъдат на нулева ставка.

Нели Тодорова  Сиреч, да се запазят винетките, така ли?

Магдалена Милтенова  Сиреч, трудно ми да ви отговоря какво са имали предвид в АПИ и Министерството, но явно целта е да не се тарифират тези превози по тол системата.

Нели Тодорова BTV– За редовните автобусни линии?!

Магдалена Милтенова – За редовните автобусни линии – да! За останалите превозвачи, които изпълняват случаен превоз по така наречените случайни дестинации, ако мога така да нарека. Специализираният превоз също имат своите социални функции, защото със случайния  превоз стимулираме развитието на туризма, докато със специализирания превоз превозваме основно ученици и работници. Така че, социалният елемент го има във всички сфери на транспорта. Когато говорим за превоз на ученици и работници, там нещата могат да претърпят някакви корекции, защото не става дума за обществена поръчка.

Така, че цените, които сега са обявени трябва да бъдат малко редуцирани надолу. Ние разбираме, че трябва да се събират едни пари, но нека преходът от винетната към тол системата да бъде плавен, да бъдат заложени едни цени, които да има опция да бъдат завишавани, защото само в процес на работа ние можем реално да преценим какво се случва и реално ще бъде установено със заплащането, ще има статистика в АПИ на практика, колко автобуси изминават трасетата, колко средства събират от това нещо и тогава ще може да се решава какво по-нататък ще може да се прави. Но ние смятаме, че такова шоково увеличение на цените не е полезно за никого, защото то ще доведе до сериозни проблеми като цяло в икономиката.

Нели Товорова BTV – Кажете за системата „бонус-малус“ какво  създава проблем при вас?

Магдалена Милтенова – Там категорично сме против ангажирането на наказателната отговорност и по-скоро административно-наказателната отговорност със заплащането на гражданска отговорност. Принципът на едно застраховане е вие да имате един определен  покрит риск. Когато вие заплащате една застраховка, застрахователят трябва да ви плати определения риск, който поема, ако вие направите пътно транспортно произшествие. При положение, че този застраховател няма да плати една стотинка, ама наистина една стотинка на даден конкретен автомобил, той получава правото да получава по-висока застрахователна премия при положение, че вие като водач на пътя сте превишили скоростта. От къде на къде?! И защо? Не можем ние да вменяваме на Кодекса на застраховането и на застрахователите възпитателната функция на закона. Това няма как да се случи. Застраховането си е застраховане, административно-наказателни разпоредби са си административно-наказателни разпоредби. Никой няма право да ви наказва втори път за едно административно нарушение, а в същност това сега се случва. Това за нас е абсурдно. Няма как ние да заплащаме в пъти по-високи суми за автобусите си, че някой нарушил правилата.

 Абсурдно е, че дори само един шофьор, те може да са 50, ако само един от тях има нарушение на вас да ви се изчислява най-високият „бонус-малус“ заради него. Класическата „бонус-малус“ система е ангажирана щета застрахователно покритие. От къде накъде ние ще плащаме, че някой бил превишил скоростта, ами като е превишил скоростта дайте да увеличим цените по Закона за движение по пътищата на глобите и държавата да си прибира парите. Защо трябва частни структури да събират тези пари? Това, което предстои с тази „бонус-малус“ система, тя е с голям обществен интерес и трябва да ви кажа, че в обществото назрява много сериозно напрежение и аз смятам, че протестите, които ние подготвяме на 13 януари ще бъдат нищо пред протестите, ако цялото общество излезе и протестира срещу „бонус-малус“ системата.

Още по темата.

Loading

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации