Във връзка със стартиране на услугата за електронно събиране на пътни такси

Уважаема г-жо Милтенова,

Във връзка със стартиране на услугата за електронно събиране на пътни такси, предоставяна от Интелигентни трафик системи АД (ИТС) в качеството ни на Национален доставчик на услуги, Ви информирам относно условията за ползване на услугата чрез GNSS бордово устройство TollPass, която можете да комуникирате с Вашите членове

  1. Условия

За да могат вашите членове да ползват услугата за електронно събиране на пътни такси и да получат бордови устройства, е необходимо да сключат договор за предоставяне на услугата изцяло онлайн чрез платформата Tollpass.bg, като регистрират акаунт и въведат необходимите данни, следвайки стъпките. В Tollpass.bg могат да бъдат сключвани договори от тип “Договор с предплатен баланс” (pre-paid contract).

За сключване на Договор с отложено плащане (post-paid contract) е необходимо да ни бъде предоставена информация относно брой превозни средства, които ще бъдат включени в договора, тип на ППС (автобус или камион) и свързаните с тол таксуването характеристики на ППС – екологична категория, брой оси на теглещото превозно средство и теглова група, както и прогнозен среднодневен пробег за 1 брой ППС. ИТС ще определи кредитен лимит по договора, който ще се ползва в пълен обем за заплащане на дължимите тол такси. Договорът с отложено плащане изисква обезпечение – банкова гаранция или депозит. Договорът се подписва физически.

  1. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ
Депозит за бордово устройство 1 лв
Месечна такса обслужване 15.90 лв без ДДС
‘Условията важат при сключване на договор със срок на валидност 24 месеца

ИТС е разработи изцяло онлайн базирана електронна система за сключване и управле за отчитане на пътни такси, интегрирана с Електронната система за пътни такси улесняване на всички наши клиенти.

SKM_C3320i200219131401

 17,025 total views,  26 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации