сектор автогара юг

Становище на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България за регион Бургас                                            

 ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
Г-Н ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
 Становище на превозвачите: „М-Бус”, „Созополбус”, „Царевобус Експрес”, „Айтос автотранспорт”, „Диана 98”,  обслужващи общините: Царево, Малко Търново, Средец, Созопол, Айтос, Карнобат, Сунгурларе
Уважаеми г-н областен управител,
Изпращаме Ви нашите предложения за решаване на казуса с транспортното обслужване в слабонаселените  райони в областта. Както се убедихме от срещата в Областна администрация – Бургас, проведена на 31-ви януари 2019г. между кметове на общини и превозвачи, темата пряко засяга живота на жителите на тези райони. Предложенията ни стъпват на следните аргументи:
  1. Според нашите и на общините разчети – средствата за субсидии, предвидени съгласно Чл. 49 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите от 2015г., са крайно недостатъчни. Техният размер е в пъти по-нисък от необходимите средства за обезпечаване на минимално необходимото транспортно обслужване. Поради тази причина ние отчитаме загуби. Припомняме, че европейското законодателство (Регламент (ЕО) N1370/2007 на Европейския парламент) определя, че задължение на компетентните органи на страните членки е да компенсират оператори, извършващи транспортни  услуги, които не представляват търговски интерес.
  1. В същия този Чл. 49 е цитирана Наредба N14 от 2003г., която определя населените места, превозите, до които подлежат на субсидиране. Вследствие на променената демографска картина от последните 16 години, наредбата вече не е актуална, както и списъкът на населените места, които включва. Извън обхвата му са голяма част от малки населени места от обезлюдяващи се райони в Бургаска област. Това прави невъзможно финансирането на превозите до тях.
На база всичко описано,  считаме, че за да не бъдат лишени жителите на тези райони от  работа, образование, здравеопазване и административни услуги,  трябва да се вземат следните мерки:
  • Да се гарантират две транспортни връзки дневно, както е предвидено в Чл. 51, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт….
  • Предвид липсата на координация между съществуващите в страната транспортни схеми – общински, областни и републиканска, предлагаме:
– Списъците с населените места, превозите до които следва да бъдат дофинансирани със средства от бюджета,  да се изготвят от общините, на база анализ на потребностите на живущите в малките населени места.
–  Областният управител чрез определена комисия да  одобри предложените от общините списъци, съобразявайки ги със съществуващите транспортни връзки, координацията между видовете транспортни схеми, демографското състояние на областта и състоянието на съществуващата пътна мрежа.
–  Министърът на транспорта и министърът на финансите да утвърждават списъците на населените места, транспортът,  до  които следва да бъде финансиран със средства от републиканския бюджет.
  • Размерът на средствата трябва да е достатъчен, за да покрие извършените от превозвача преки разходи по осъществяване на превозната дейност, с предвидена разумна печалба от 5%, утвърдена в Регламент (ЕО) N1370/2007 на Европейския парламент.
04.02.2019г.                                                 С уважение:         
                                                                     Румен  Христов
/Представител за Бурас на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България/                                                                                                             

1,338 total views, 3 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (432 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации