Министерство на транспорта

Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорите по първия „Пакет за мобилност“

Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорите по първия „Пакет за мобилност“

Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорния процес по първия „Пакет за мобилност“. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на представянето на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор „Транспорт“ пред Комисията „Транспорт и туризъм“ на Европейския парламент. По думите му, ще продължи работата по досиетата за достъпа до пазара и до професията в автомобилния транспорт, както и по специалното законодателство за командироването на водачите, наетите превозни средства и оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване.

Министър Ивайло Московски каза, че законодателните предложения по първия „Пакет за мобилност“ трябва да се основават на справедливи и балансирани решения, които отчитат необходимостта от адекватна защита на водачите, заедно с упражняването на основната свобода на предоставяне на услуги. „Ясните правила и ефективният контрол са ключът към лоялната конкуренция и гладкото функциониране на Европейския вътрешен пазар. Новите технологични решения са гарант за постигане на тази цел, като основен елемент за това е подобряването на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европа“, допълни министърът.

Министър Ивайло Московски обяви, че развитието на интермодалните превози е друг основен приоритет за европейската транспортна политика. Председателството вече започна работа по преразглеждане на Директивата за създаване на общи правила за комбиниран транспорт на стоки, която не е променяна от 25 години. Прехвърлянето на товари от автомобилния превоз на дълги разстояния към железопътния, вътрешно-водния и морския транспорт, ще намали негативния ефект върху околната среда и пътната инфраструктура, каза още той. Бъдещите решения в областта на интермодалния транспорт ще бъдат дискутирани и в рамките на срещата на високо ниво на министрите на транспорта на тема „Мултимодален транспорт за Европа“ на 19-20 март 2018 г. в София.

Потенциалът за стокообмен и мащабни инвестиции между Европа и Азия налагат развитие на транспортните връзки по р. Дунав, Черно море, както и разширяването на Tрансевропейската транспортна мрежа към държавите от Западните Балкани, заяви министър Московски. Той изтъкна необходимостта от по-задълбочено партньорство със страните от този регион, за да бъдат интегрирани транспортните системи, като финансиране може да се търси от Механизма за свързване на Европа и други източници.

„В областта на въздухоплаването основният приоритет, който сме очертали е работата по Регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт, като основната ни задача е създаването на работещ инструмент за защита на европейските въздушни превозвачи от нелоялните практики на трети страни“, каза министър Ивайло Московски. Той изрази очакване, че регламентът ще стимулира конкуренцията, което в дългосрочен план ще осигури по-голям избор и по-ниски цени за гражданите, без да нарушава авиационната свързаност на периферните държави членки и тази на ЕС с останалия свят. „Ако се позволи нелоялните практики да продължат да съществуват, може да се стигне до господстващо положение или дори до монопол на авиационния пазар, което би означавало по-ограничен избор, по-лоша свързаност и по-високи цени за гражданите“, допълни той.

Министър Московски обяви, че ще бъде обсъждана правна рамка за правата на пътниците в железопътния транспорт, което е съществен елемент за подобряване на качеството на услугите.  Останалите събития в календара на Българското председателство ще бъдат посветени на теми като финансирането на железопътния транспорт и неговото бъдещо развитие, въздушната свързаност, европейската морска политика. Съветът по транспорт в рамките на председателството ни ще се състои на 7 юни 2018 г. в Люксембург.

От пресцентър на МТИТС

 

16,489 total views, 2 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации