Писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО:
Опровергаване на неверни твърдения в публичното пространство

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разпространени слухове и получени запитвания в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, бих искал да Ви информирам, че агенцията не е инициирала допълнителни изисквания към превозвачите (автобусните и тежкотоварните), в това число внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата”, като условие за упражняване на дейността.

Безопасността на движението по пътищата е основен приоритет на национално ниво и в процеса за нейното повишаване ДАБДП разглежда българските превозвачи като естествен партньор. В този смисъл никое допълнително изискване към Вас не би било инициирано без предварително обсъждане и диалог. Нещо, което вярвам, че сте се убедили, че е подход на работа за ДАБДП – както в рамките на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, така и във всички останали заседания и работни групи, които сме инициирали.

ДАБДП работи последователно за повишаване на безопасността на пътя – това е свързано както със състоянието на автопарка ни, така и със внедряване на одитите по пътна безопасност за пътната инфраструктура, ефективният контрол и качествената подготовка на водачите на превозни средства. Към всички тези сфери следва да предприемем координирани действия, за да постигнем общата ни цел – ограничаване на пътния травматизъм в Република България и никоя от тях изолирано приложена няма да доведе до желания ефект. В този смисъл Агенцията стриктно следва подхода на прилагане на мерки с широк обхват на действие, които са плод на задълбочен анализ, оценка на очакваните резултати и след предварително обществено обсъждане.

Надявам се, че и в бъдеще ще продължим да си партнираме за повишаване на пътната безопасност в Република България и че при възникнали Ваши въпроси и предложения ще се обръщате към нас, за да можем да ги коментираме пряко и в оперативен порядък.

Можете да видите като пдф тук

 5,081 total views,  1 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации