становище съюз такси

Официално становище Съюз Такси

Изх. № 261/11.07.2019 г                                                    До

                                                                                             МТИТС и ИА“АА“

                                                                                              в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 О Ф И Ц И А Л Н О   С Т А Н О В И Щ Е

по проекта на ЗИД на ЗАП от 11.07.2019 г.

от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,

АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 Уважаеми г-н А. Попов, Б. Рановски и Д. Войновски,

 Остава да Ви напишем официалното ни СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗАП, с което се надяваме да се съобразите, защото изразяваме мнението на БОЛШИНСТВОТО ОТ БРАНША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ – на огромното болшинство от превозвачи и водачи.

За това как функционира бранша вече написахме и Ви изпратихме поредицата НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА. Без това разбиране Вие и ние си говорихме на различни езици, без да се разбираме достатъчно. След опресняването останахме с впечатлението, че вече ще се разберем, но това отново беше в известна степен трудно – поради което като увертюра към следващото от тук нататък ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗАП Ви написахме и изпратихме на ВАС и на всички заинтересовани какви ги говорят и вършат МАЛЦИНАТА НАШИ ПРОТИВНИЦИ В БРАНША и защо таксиметровите апарати не могат да имат връзка с НАП.

ПРИЕМАМЕ чл. 12, ал. 1 както сте го написали:

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ТЪРГОВЕЦ, ПРИТЕЖАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 7, АЛ. 2, Т. 5, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 7, АЛ. 8, НАРИЧАН ПО–НАТАТЪК РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ ИЛИ ОТ ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТТА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ, НО ЗА СВОЯ СМЕТКА. ПРАВООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРЕВОЗВАЧА И ВОДАЧА СЕ УРЕЖДАТ С ПИСМЕН ДОГОВОР.

Не е ясно какво съдържа чл. 7, ал. 8. – моля разяснете. За да се случат нещата моля да имате предвид следното: без да пипаме горните изречения, следва да добавим нови, от които да стане ясно, че имаме тристепенна организация при такситата: ПРЕВОЗВАЧ, ВОДАЧ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ ИЛИ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НА АВТОМОБИЛА (КОГАТО ТОВА НЕ Е ПРЕВОЗВАЧА) И ШОФЬОРИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР КЪМ ПРЕВОЗВАЧА ИЛИ КЪМ ВОДАЧА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПРЕВОЗВАЧ. РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ИЛИ ПРЕВОЗВАЧА ИЛИ ВОДАЧА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПРЕВОЗВАЧ (КАКВО ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА), А РАБОТНИКЪТ Е ШОФЬОРА/ШОФЬОРИТЕ.

Това е реалната действителност в такситата – останалото не е истина.

ПРИЕМАМЕ чл. 24, ал. 1 както сте го написали:

ТАКСИМЕТРОВИТЕ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ДО СЕДЕМ МЕСТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЯСТОТО НА ВОДАЧА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 2, КОИТО СА ОБОРУДВАНИ С ЕЛЕКТРОНЕН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ С ОЦЕНЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Настояваме данъчно задължените лица на таксиметровите автомобили да не се натоварват с разходи за нови таксиметрови апарати, а да се одобрят сегашните. Таксиметровите апарати да си останат само измерителни устройства. Няма да допуснем връзката им с НАП, защото ПЪРВО всяко данъчно задължено лице си има своя такъв касов апарат и ВТОРО: сегашният и предлаганият апарат са с фискална памет – еднакво пригодни за целите на ДООСИГУРЯВАНЕТО по Кодекса на осигуряването и за целите на задължителната регистрация по ЗДДС при оборот, надхвърлящ 50 000 лв. в 12 последователни месеци. Предлаганият апарат ще е с поне 500 лв. по–скъп, въпреки уверенията за някакви 100 лв. по–скъп. Защитената връзка винаги може да излезе от строя , защото предлаганото по–скъпо устройство ще се сваля при всяко напускане на таксиметровия автомобил, за да не бъде откраднато. Поради движението на автомобила и установяването му на различни места в града, връзката с НАП може да се компрометира и да създаде допълнителни проблеми в системата „апарат – фискален принтер“. Шофьорът пуска апарата след качването на клиента, приключва курса и му издава фискален бон, който до 7 минути трябва да се потвърди от НАП – това не се случва, защото междувременно шофьорът е напуснал обхвата на GSM клетката, откъдето е изпратен бона в НАП – при напускане на една клетка и при влизането в нова клетка от обхвата на GSM – сигналът е слаб – тези 7 минути минават – потвърждение от НАП няма – таксиметровият апарат блокира – шофьорът не може да качи новия клиент, защото трябва да влезе във връзка с оторизирания сервиз за поддръжка на апарата и да изпълни сложна и продължителна процедура по привеждането на апарата от БЪГВАНЕ в ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ – е КОЙ КЛИЕНТ ЩЕ ИЗДЪРЖИ и КОЙ ШОФЬОР ЩЕ ИЗДЪРЖИ – явно жълтите коли перманентно ще трябва да блокират всички градове, входни и изходни магистрали, гари, аерогари, гранични пунктове … та до Народното събрание – винаги, когато нещата стигнат до Министерския съвет или до Народното събрание – те рано или късно се оправят – защо и сега да бъде така…

В ТОЗИ РЕД НА МИСЛИ НИЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА НОВАТА АЛ. 9 В ЧЛ. 24 – КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ДА ОТПАДНЕ И ДА ОСТАНЕ ДОСЕГАШНИЯТ РЕД В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.

 Искрено се надяваме, че ще се съобразите с мнението на БОЛШИНСТВОТО ОТ БРАНША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.

     

                                                                                                                              С уважение,

                                                                            д.т.н. инж. К. Ризов

Председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

1,849 total views, 3 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации