Искания на таксиметровите водачи

Искания на таксиметровите водачи за изменение и допълнение на Наредба № 34

  Сдружение с нестопанска цел Съюз Такси 

  1582 София, Дружба 2,бл. 413, вх. А,                                                                                            http://www.taxiunion.bg   мobile: (+359) 0896 806 578, taxiunion.bg@abv.bg                                              

_______________________________________________________________                                                     Изх. № 288/15.01.2020 г                                                   

      До

      г–н Р. Желязков – министър на МТИТС,

      г–н А. Попов – зам. министър на МТИТС,

      г–н Б. Рановски – изп. директор на ИА“АА

г–н  Д. Войновски – зам. изп.директор на ИА“АА“  в Република България                                                 

                                  

 И  С  К  А  Н  И  Я

от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,

АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 Уважаеми господа Р. Желязков, А. Попов, Б. Рановски и Д. Войновски,

ПО НАРЕДБА № 34:

Изпращаме Ви официалното ни становище за проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 в частта, която касае само ТАКСИТЕ, а не тарифите, които се изписват на стикерите на превозвачите на предното и задните странични стъкла, както и на арматурното табло на всеки таксиметров автомобил.

        ПРЕДЛАГАМЕ следните корекции (небулдирания текст по–долу) в чл. 21, ал. 1, т. 7, буквите „д“, „е“ и „ж“:

д) ЦЕНАТА ЗА ПОВИКВАНЕ НА АДРЕС, която не може да е по – малка от  минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и  която не може да надвишава максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет);

е) ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТАКСА, която не може да е по – малка от три пъти минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и която не може да e по -голяма от три пъти максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет);

ж) ЦЕНАТА ЗА ЕДНА МИНУТА ПРЕСТОЙ, която не може да е по–малка от 30 % от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и която не може да надвишава 50 % от максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет).

Ако вземем за пример минимална цена от 0.77 лв. и максимална цена от 1.30 лв., то горните промени, облечени в цифри ще изглеждат така:

д/ цената за повикване на адрес няма да е по–малка от 0.77 лв. и няма да е по–голяма от 1.30 лв.;

е/ първоначалната такса няма да е по–малка от 2.31 лв. и няма да е по–голяма от 3.90 лв.;

ж/ цената за минута престой няма да е по–малка от 0.23 лв. и няма да е по–голяма от 0.65 лв.

МОТИВИТЕ  ни са следните:

  1. Имаме две тарифи (дневна и нощна) и разписани в ЗАП рамки под името МИНИМАЛНИ и МАКСИМАЛНИ тарифи (за да няма ДЪМПИНГ отдолу или НАДУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ от горе), които подлежат на корекция всяка година от съответните общински съвети, а при не произнасяне от тяхна страна – остават същите през следващата година.
  2. ИСКАМЕ отново с РАМКИТЕ, предложени по–горе ДА СЕ ОЗЪПТЯТ и таксите (за повикване на адрес; първоначалната; за една минута престой), с което ДЪРЖАВАТА ДА СЕ НАМЕСИ НА ПРАВИЛНОТО ЗА РЕГУЛАЦИЯ МЯСТО.
  3. Клиентите ОТДАВНА ЖЕЛАЯТ ТАЗИ НЕОБХОДИМА РЕГУЛАЦИЯ, за да не се обясняват с шофьорите и контролните органи и най–вече ДА БЪДАТ ИЗВОЗВАНИ НА КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ – от много години вече те УСТНО ПРЕДЛАГАТ БОНУС на шофьорите, за да бъдат извозвани на къси разстояния, който бонус е в рамките на ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС РАМКИ ЗА ТРИТЕ ТАКСИ.
  4. Около 10% от таксиметровите шофьори общо взето не знаят защо са такива, предвид на това, че или излизат, но не возят клиенти (вършат други неща), или возят на максимални тарифи – с други думи почти не возят клиенти, защото баламите клиенти намаляват всеки ден, с изключение на някои чужденци.

Около 20 % от таксиметровите шофьори работят на една или няколко стоянки – изчакват редовни клиенти – после се връщат на едната или няколкото (2 или 3) стоянки – курсът им излиза два–три пъти по–евтино, оборотът – съответно два–три пъти по–малко.

Около 30% от таксиметровите шофьори работят само с едно приложение, а около 40 % от тях – с две и повече приложения. Като се имат предвид отказаните от клиентите курсове (през деня поради много по–голямото време за изчакване на таксито предвид на големите задръствания и тапи, а през нощта – поради това, че след направената поръчка минава покрай тях друго свободно такси от желана фирма), то в тези случаи таксито преминава през един, два, три или повече откази, докато превози съответния клиент – приложението обаче му начислява съответната такса, а за отказаните от клиентите курсове само му благодари.

Е, къде е ефективността на таксиметровия превоз на пътници? Без предлаганите рамки на таксите, които произтичат от рамките на тарифите – това няма как да се случи!

  1. ДЪРЖАВАТА иска от страната на КЛИЕНТИТЕ и ние Ви предоставяме ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА ТАКСИМЕТРОВИЯ ШОФЬОР като доброволна рамка от наша страна в отделно ПРИЛОЖЕНИЕ.

Искрено се надяваме, че ще се съобразите с мнението на БОЛШИНСТВОТО ОТ БРАНША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.

   С уважение,

    д.т.н. инж. К. Ризов

Председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

 6,947 total views,  1 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации