european investment bank

ЕИБ предоставя 40 млн. евро за модернизацията на Международно летище София

ЕИБ предоставя 40 млн. евро за модернизацията на Международно летище София

  • Компонентите за регулаторна дейност и сигурност ще бъдат модернизирани според най-новите стандарти
  • Компонентите за енергийна ефективност ще бъдат доусъвършенствани и съобразени с най-съвременните мерки за защита на околната среда
  • Заемът е обезпечен от Механизма за свързване на Европа

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и “Соф Кънект” АД, дружество със специална инвестиционна цел, мажоритарна собственост на Меридиам, подписаха договор за заем от 40 млн. евро за модернизацията на Международно летище София. Финансирането е подкрепено от Механизма за свързване на Европа (CEF) на Европейската комисия. 

Финансирането от ЕИБ ще подкрепи модернизирането на инфраструктурата и компонентите за регулаторна дейност, безопасност и сигурност според най-новите стандарти. Освен това, проектът ще подобри ефективността на летищните съоръжения, включително компонентите за енергийна ефективност и ще гарантира най-съвременна защита на околната среда.

 Международно летище София е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в регион на сближаване. То е сред най-натоварените летища на Балканите и едно от най-големите в Централна и Източна Европа, което удвои броя на пътниците между 2013 и 2019 г. Република България възложи 35-годишен концесионен договор за развитието, модернизирането, поддръжката, управлението и експлоатацията на летището.

Заемът на ЕИБ е изцяло в съответствие с Пътната карта на климатичната банка, която бе одобрена през ноември 2020 г. Пътната карта изключва финансиране от ЕИБ за инвестиции, предназначени за увеличаване на капацитета на летища, като вместо това залага на инвестиции за подобряване на съществуващия капацитет, включително безопасността, сигурността, модернизация и декарбонизацията.

Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, заяви: „Международно летище София е основното международно възлово летище за България, през което са преминали 7,1 млн. пътници през 2019 г. Въпреки че броят на пътуванията намаля по време на пандемията от КОВИД-19, подкрепата за летището при предстоящите дейности е от дългосрочно стратегическо значение, тъй като те са необходими за привеждане в съответствие на компонентите за регулаторна дейност, сигурност и енергийна ефективност с най-новите стандарти. В ЕИБ с удоволствие подкрепяме този проект, който бе обезпечен от Механизма за свързване на Европа и е част от Трансевропейската транспортна мрежа, чиято цел е преодоляване на транспортните несъответствия и укрепване на социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европейския съюз.“

Адина Валеан, европейски комисар по транспорта, заяви: „Международно летище София е част от нашата  основна Трансевропейска транспортна мрежа и неговата модернизация ще бъде от полза както за българските граждани, така и за служителите, партньорите и пътниците на летището. Окуражително е да има летища, които инвестират в подобрения, свързани с екологията, здравето и безопасността. Имаме нужда от това, ако искаме да направим въздушния транспорт устойчив, интелигентен и гъвкав. Съчетаването на средства от ЕИБ и Механизма за свързване на Европа означава, че можем да увеличим максимално въздействието на нашите инвестиции за постигането на тази цел.”

Loading

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Сродни публикации