Категория: АКТУАЛНО

  В член 12 на Закона се създава нова алинея 6. „(6) На кръстовища с…