Категория: АКТУАЛНО

  VISEON PRIMOVE: Изследване на електрическата мобилност за автобуси за обществено обслужване, които не използват…

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правата на пътниците в автобусния транспорт и…
Busworld Asia 2012

       Busworld International има удоволствието да обяви следващия търговски панаир в сътрудничество с…

  В член 12 на Закона се създава нова алинея 6. „(6) На кръстовища с…