Категория: АКТУАЛНО

Изх. № 261/11.07.2019 г                                                    До                                                                                              МТИТС и ИА“АА“                                                                                               в…

Автобус на бъдещето Въпреки, че автобусният транспорт е най-екологичният начин за превозване  на пътниците днес,…