HYBRID BUSES

Автобус на бъдещето

Автобус на бъдещето

Въпреки, че автобусният транспорт е най-екологичният начин за превозване  на пътниците днес, операторите на автобуси все повече се сблъскват със забрана за дизелово гориво, което пречи на достъпа им до градовете. Индустрията за автомобилен транспорт се ангажира да мисли за  бездизеловото гориво, но градските власти трябва да признаят, че принуждаването на операторите да подновят дизеловия си парк  с алтернативен ще отнеме време. Правилата за достъп до градовете могат да допринесат само за декарбонизацията и по-малко натоварени пътища, ако те насърчават повече колективения транспорт, включително с автобус, като част от решението.

Новият доклад на Coach of the Future, публикуван от IRU / Организация за Световен Автомобилен Транспорт/, анализира различните алтернативи на дизеловото гориво, които стават достъпни за операторите на автобуси от екологична и икономическа гледна точка, и оценява условията, необходими за ускоряване на преминаването към по-зелени горива.

Пътуванията с автобуси представляват 40% от колективната дейност на ЕС в автомобилния транспорт. Около 400 000 автобуси в Европа пътуват редовно по магистрали и извънградски пътища, като покриват средно разстояние от 500 км на пътуване. Следователно горивото, използвано за захранване на тези превозни средства, трябва да бъде подходящо за пътувания на дълги разстояния, а инфраструктурата за зареждане и презареждане с гориво трябва да бъде лесно достъпна.

Докладът на IRU Coach of the Future посочва, че био-LNG, смеси от HVO и дизелово-електрически хибриди представляват по-устойчиви варианти, които са или скоро ще бъдат технологично достъпни. За да могат тези решения да станат икономически жизнеспособни, трябва да се положат усилия за преодоляване на основните бариери пред изпълнението, а именно високите разходи за инвестиции в нови превозни средства и липсата на подходяща инфраструктура.

 Едно е ясно обаче: електрическите превозни средства с батерии са изключени за транспортни услуги за дълги разстояния поради ограничения в обхвата и батерията.

Пречките биха могли да бъдат премахнати в близко бъдеще чрез прилагане на политики, подкрепящи внедряването на инфраструктура за алтернативни горива, субсидии за закупуване на по-чисти превозни средства и преразглеждане на законодателството в областта на данъчното облагане на енергията и условията  за ползване на пътните такси. Това би създало стабилна и предвидима среда, която би позволила и насърчила  операторите да се  инвестира в по-чисти превозни средства.

Matthias Maedge, ръководител на тази  дейност в  IRU на  ЕС, коментира: „Все повече градове въвеждат забрани за дизелови превозни средства, а операторите  са несправедливо обвинени в тези инициативи, въпреки че вече са част от решението за замърсяването и задръстванията. Секторът е повече от готов да изиграе своята роля в подпомагането за по-зелени градове, но за момента няма очевидни алтернативи. Трябва да се осигури достатъчно време, за да се гарантира, че на пазара са налице по-екологични превозни средства, напълно развита и подходяща инфраструктура и са налице политики за подновяване на парка, преди да се придвижат напред със забраните на дизеловите превозни средства. “

Докладът „Автобус на бъдещето“ показва, че ако всички необходими условия бъдат изпълнени, секторът на европейските автобуси би могъл да замени половината от съществуващия си дизелов парк с био-LNG, HVO и дизелово-хибридни превозни средства най-рано до 2035 г.

Г-н Maedge добави: „Бизнесът на автобусните оператори разчита на възможността да се качват и слизат пътници в градските центрове. Прибързаните забрани биха довели само до отрицателни разходи за обществото и транспортните оператори, което ще доведе до вредно въздействие върху околната среда.

Следователно градските власти трябва да признаят, че съществуват ограничени възможности за технологията и горивото  за камиони и че такива алтернативи все още не съществуват за автобусите.

През средния живот на автобуса (т.е. 13 години), преминаването от дизелово гориво към алтернативни горива ще доведе до по-високи годишни разходи (включително капитал, поддръжка и разходи за гориво), с изключение на превозните средства с био-LNG. Всички останали разходи за експлоатация и гориво, които остават еднакви  през жизнения цикъл на автобуса, би-LNG превозни средства могат да доведат до -3.7% по-ниски годишни разходи в сравнение с дизеловото превозно средство Euro VI благодарение на по-ниските цени на горивата и въпреки по-високите разходи за покупка на автомобили. Докато превозните средства, работещи на HVO, не изискват допълнителни капиталови разходи, общите разходи надвишават тези на дизеловите превозни средства с около 14% поради по-високите разходи за гориво. В случая на хибридни дизелово-електрически превозни средства, увеличението на разходите в сравнение с дизеловите превозни средства е + 4.3% поради по-високите капиталови разходи и разходите за поддръжка. В абсолютни стойности преминаването от дизелово гориво към био-LNG превозни средства би намалило разходите за операторите с около 3 100 евро на превозно средство годишно. За другите алтернативни горива и двигатели по-високите разходи възлизат средно на 3600 евро за хибридни дизелово-електрически и 11 300 евро за превозни средства от HVO.

ОЩЕ НОВИНИ.

 2,876 total views,  2 views today

Сподели:

Оценете тази публикация
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3,13 out of 5)
Loading...

Сродни публикации