new_small

   

Reklama City

Актуални

Липсата на кадри в автобусния бранш Магдалена Милтенова – Председател на УС на конфедерация на автобусните превозвачи Някога имаше такова национално училище, което произвеждаше тези кадри. Съвсем спокойно в периода на обучението  в 17-та си…

Изх. № 261/11.07.2019 г                                                    До                                                                                              МТИТС и ИА“АА“                                                                                               в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  О Ф И Ц И А Л Н О   С Т А Н О В И Щ Е…

Йордан Арабаджиев –  изпълнителен директор на „Съюз на международните превозвачи“. Позицията на институциите относно вноса на шофьори от чуждестранни държави  Първо, да благодаря на организаторите за отправената покана. Мисля, че това е първият форум ,…

Новини

Събития