new_small

   

Reklama City

Актуални

Становище на Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) по спешните мерки във връзка с COVID-19  Необходими са спешни мерки във връзка с влиянието на разпространението на коронавируса върху автомобилните превози на товари и пътници в…

IRU подкрепя пътната карта на ЕС Европейският съюз определи своята пътна карта за премахване на настоящите ограничения на COVID-19 в цяла Европа и постепенно възобновяване на определени сектори. IRU приветства призива на пътната карта за…

COVID-19 в региона на Югоизточна Европа Извадка от доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  Тъй като броят на случаите с коронавирус продължава бързо да расте в Югоизточна Европа, правителствата постепенно обявяват извънредни…

Новини

Събития