new_small

   

Reklama City

Актуални

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ КЪМ НС Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ…

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО: Опровергаване на неверни твърдения в публичното пространство УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с разпространени слухове и получени запитвания в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, бих искал да…

Новини

Събития