new_small

   

Reklama City

Актуални

Наболели проблеми в автобусния бранш и тол системата в България  Магдалена Милтенова – Председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи Изключително ми е приятно да ви видя тук, това означава, че е важно това, което правим.…

Изх. № 289/15.01.2020 г                                                     До                                                                                               г–н Р. Желязков – министър на МТИТС,                                                                                               г–н А. Попов – зам. министър на МТИТС,                                                                                               г–н Б. Рановски – изп. директор на ИА“АА“,                                                                                              …

Новини

Изх. № 287/15.01.2020 г                                                     До                                                                                               КТИТС и КБФ                                                                                               на НАРОДНОТО…

Събития