ENDESA ПУСКА В ДВИЖЕНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ ЧРЕЗ ZeEUS

ZeEUS (Градска автобусна система с нулеви емисии) е 42-месечен демонстрационен проект, осъществен с бюджет от 22,2 милиона евро с участието на 40 партньора от Европа.

Неговата цел е да се демонстрира икономическата, екологичната и социалната уместност на използването на градски електрически автобуси в осем европейски града.

● Участието на Endesa е с фокус върху процесите на презареждане и въздействието на електрическите автобуси върху електрическите мрежи.

Проектът ZeEUS е включен в Седмата рамкова програма на ЕО, която включва всичките изследователски му инициативи.

 Endesa е единственото енергийно дружество от Испания и един от само два представителя на електрическия сектор на Европа, които ще бъдат включени в консорциума, който е ангажиран с проекта ZeEUS (Градска автобусна система с нулеви емисии) на ЕС. Тази пионерска инициатива, която тръгва от днес, възнамерява да демонстрира икономическата, екологичната и социалната уместност на градските електрически автобуси.

С бюджет от 22,2 милиона евро и планирана продължителност от 42 месеца, проектът ZeUS е включен в Седмата рамкова програма за изследвания и технологическо развитие (FP7) на ЕО.

Консорциумът има 40 партньора, включително компании и институции с голяма тежест в Европа като Eurelectric, Vatenfall, Volvo, Skoda, UITP (Международния съюз за обществен транспорт), IDIADA, Bus Transport For London, Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza, ASSTRA (Associazione Trasporti). Други испански партньори са Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), Политехническият университет на Каталуния (UPC), Irizar, GMV и Enide, които заедно с Endesa ще извършват демонстрационни тестове в Барселона — единственият испански град, който е включен в проекта.

Проектът ZeEUS ще бъде изпробван в осем града, сред които Барселона, Бон, Рим, Пилзен, Мюнстер и един град в Италия (предстои да бъде определен), където ще се използват електрически автобуси. В същото време Лондон, Глазгоу и Стокхолм ще изпробват хибридни превозни средства с разширен обхват на движение.

Демонстрационният проект за Барселона, в който участва Endesa, включва четири автобуса и четири съоръжения за бързо зареждане в градското автобусно депо. Endesa ще отговаря за:

● Проектирането на интелигентна система за управление на процеса на зареждане.

● Мониторинга на въздействието на различните процеси на зареждане върху качеството на електрическата мрежа.

● Установяването на взаимодействие с други европейски проекти за е-мобилност като Green eMotion и разпространение чрез Eurelectric.

 

Ключов демонстрационен проект

Навлизането и експанзията на електрическите решения в обществения транспорт е нарастваща тенденция в Европа и електрическите автобуси трябва скоро да дойдат на пазара, осигурявайки интересен начин за постигане на екологическите цели на големите градове (например: за качество на въздуха, за намаляване на емисиите на замърсители и на шум). Развиването на е-мобилността ще помогне тези цели да се постигнат, но докато пазарът не узрее, демонстрационни проекти като ZeEUS ще са от критично значение.

 

Електрическите превозни средства и Групата Enel

Групата Enel разработва иновативни решения за е-мобилност и работи по големи проекти за насърчаване на е-мобилността в страните, където тя функционира — особено в Италия и Испания.

Enel разработи и инсталира интелигентна зарядна инфраструктура, използвайки собствените смартметри на Групата, които в момента се използват от милиони техни клиенти на много места в Европа. Освен предлагането на базова услуга за зареждане, пунктовете за презареждане на Група Enel са свързани в реално време с EMMS (Система за управление на електрическата мобилност), като по този начин на потребителите се предлагат функции с добавена стойност. Потребителите могат да установят местоположението на пункт за зареждане и да го резервират, а също и да следят своето потребление на енергия.

Enel и Endesa участват също така и в разнообразни проекти като Green eMotion и Unplugged, финансирани от Европейския съюз с цел насърчаване на е-мобилността и дефиниране на регулаторната рамка в Европа.

*С цел да се насърчи е-мобилността в Италия, Група Enel участва в разнообразни проекти и е подписала споразумения за сътрудничество с водещи производители на автомобили, органи на държавно управление и други дистрибутори. Тя изгради също така широка зарядна мрежа както за местни клиенти, така и за корпоративни.

В Испания Endesa взема участие в проекта Zem2All — инициатива на стойност 60 милиона Евро, която ще тества новите услуги и изгоди, предлагани от е-мобилността в Малага.

Компанията реализира освен това и проекта VICTORIA на стойност 3,7 милиона Евро, който имаше за цел да се разработи първата динамична индуктивна система за зареждане за автобусна линия в Испания, чрез която електрическите автобуси ще се зареждат безжично докато са в движение.

854 total views, 0 views today

Сродни публикации

Вашият коментар