balgarska federacia patnicheski transport

EC ще изразходва 2,7 милиарда евро за 152 транспортни проекта

EC ще изразходва 2,7 милиарда евро за 152 транспортни проекта

Европейската комисия предлага да инвестира 3 милиарда долара (2,7 милиарда евро) в 152 ключови транспортни проекта, които са в подкрепа на конкурентоспособната, чиста и свързана мобилност в Европа. По този начин Комисията изпълнява своя Инвестиционен план за Европа и за свързаността на Европа, включително неотдавнашния дневен ред „Европа в движение“.

Подбраните проекти ще допринесат за модернизирането на релсовите линии, като ще отстранят тесните места и ще подобрят трансграничните връзки, инсталирайки точки за доставка на алтернативни горива, както и прилагайки на практика та иновативни решения за управление на трафика. Тази инвестиция се прави в рамките на Улеснението за свързване на Европа и финансовия механизъм на ЕС в подкрепа на инфраструктурните мрежи и ще отключи публично и частно съ-финансиране на стойност 5,3 милиарда долара (4,7 милиарда евро). Едно такова инвестиране не само ще модернизира транспортната мрежа на Европа, но също така ще стимулира икономическата активност и ще пришпори създаването на нови работни места.

Избраните проекти са концентрирани най-вече върху стратегическите отсечки на главната транспортна мрежа в Европа с цел осигуряване на най-висока добавена стойност и резултатност за ЕС. Най-голямата част от финансирането ще е посветена на развитието на европейската релсова мрежа, на декарбонизирането и модернизирането на пътния транспорт, на развитието на интелигентни транспортни системи и на разполагането на системи за управление на трафика.

Действията включват флагмански инициативи като модернизацията на дългата над 100 км отсечка Бялисток-Елк в Полша, модернизацята на ATM системите в държавите-членки на ЕС, цялостното разширяване на пътния тунел Караванкен, който свърза Словения с Австрия, изграждането на мрежа за бързо зареждане на електрически превозни средства обхващаща териториите на Швеция, Дания, Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия.

Комисарят по транспорта на ЕС, Виолета Булк, каза: „Търсенето на инвестиции в транспортната инфраструктура е огромно. Тази нова вълна от инвестиции се фокусира върху чисти, иновативни и дигитални проекти за модернизиране на транспортната мрежа на Европа.

Днес, не сме с една стъпка по-близо до един истински Транспортен съюз, който служи на нуждите на гражданите като стимулира икономиката и създава работни места.

С поглед към бъдещето, аз приканвам заинтересованите лица да използват по най-добрия възможен начин оставащите финансови средства, като използват блендинг, за да се постигне максимална резултатност и да се ангажират всички възможни ресурси.“

4,909 total views, 0 views today

Сродни публикации

Вашият коментар